Sut mae babanod yn gallu
nofio dan ddŵr?

Pan mae babanod ar fin cael eu trochi dan ddŵr mae ganddynt adweithred sy’n nadu’r dŵr fynd i’r ysgyfaint. Mae’n technegau dysgu yn cydweithio â’r adweithred naturiol hyn, i reoli’r anadlu, ag i hyrwyddo hyder a rheolaeth yn y plentyn. Baby swimming underwater

Sut mae’r gwersi yn gweithio?
Prif amcan pob gwers yw sicrhau eich bod chi a’ch plenty yn ymlacio a chael hwyl. Cedwir y dosbarthiadau yn fach, ac yn gyffredinol meant yn achlysuron cymdeithasol iawn ( i’r ddau ohonoch) Er bod fformat y gwersi yn un handdeiol, meant hefyd wedi eu strwythuro yn ofalus dros gyfnod o 40 wythnos ac mae pob gwers gyda amcan a nod pendant iddi.

How can babies swim underwater?
When babies are about to be submerged they have a reflex which stops water entering their lungs. Our teaching techniques work with this natural reflex to regulate breathing to help give confidence and control.Underwater with mum

How do the lessons work?
The small and sociable classes are informal and relaxed with an emphasis on having fun. The class format is built around a 40 week programme with definitive objectives. The aim is for your child to be able to swim as soon as they are physically able - around 3 to 4 years old.