Prynhawn Dydd Mawrth
Pwll Gwesty Treaddur, ger Caegybi, LL65 2UN

Prynhawn Dydd Llun a Dydd Gwener
Canolfan Nofio Llanduno, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR

Amser cinio Dydd Llun a Dydd Gwener
Ffordd Garth, Bangor, LL57 2SD

Tymor newydd yn dechrau o Medi 2018 am 10 wythnos

Cwrs 10 wythnos am £140

Croeso Cynnes i fabis newydd!

Tuesday afternoons
Treaddur Bay Hotel Pool, nr Holyhead, LL65 2UN

Monday and Friday afternoons
Llandudno Swimming Centre, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR

Monday & Friday lunchtimes
Garth Road, Bangor, LL57 2SD

The next term will be starting in September 2018 for 10 weeks.

A 10 week course for £140

A warm welcome to all new babies!

nia teaching a swimming class